Solutions

Sektörler

Sektörler

Birden fazla sektör için ölçeklenebilir, lider serileştirme yazılım platformu.

Sektöre yönelik ihtiyaçlarınıza özel, kolay uygulanabilir çözümler sunuyoruz.

İlaç sektöründen kozmetiğe kadar, her sektörün kendine has zorlukları ve değişkenlik gösteren uyumluluk gereklilikleri bulunur. Advanco’nun serileştirme platformu, birçok farklı sektörde uçtan uça tedarik zinciri izlenebilirliğinde etkinliği kanıtlanmış bir çözümdür.

Pharmaceuticals Pharmaceuticals

İlaç

İlaç sektörü, son derece sıkı düzenlemelere tabi ve uyumluluk odaklı bir sektördür. Serileştirme ve izlenebilirlik, kesin bütünlüğün korunmasında ve patentsiz sahte ürün ve ilaçlara karşı koruma sağlamada kilit rol oynar. Bu sebeple advanco kendini müşterilerinin tedarik zincirlerini güçlendirmeye adamıştır.

Yiyecek - İçecek

Bazı gıda sektörleri, sıkı bir izlenebilirlik gerektiren belirli düzenlemelere tabidir. İlaç sektörü örnek alınarak gıda sektörünün bazı alanlarında serileştirme uygulanır. Süt ürünleri buna örnek olarak gösterilebilir. Advanco olarak amacımız izlenebilirlik, gıda güvenliği, mevzuatlara uyumluluk ve yiyecek-içecek tedarik zincirinin tüm aşamalarında güven sağlamaktır.

Kozmetik

Botoks gibi kozmetik sektöründeki belirli ürünler, katı uyum prosedürlerine uymaları için ilaç sektörüyle benzer bir şekilde ele alınır. Kozmetik endüstrisinde tüm tedarik zinciri boyunca daha iyi bir bilgi şeffaflığına olanak tanıyoruz.

Tıbbi Cihazlar

Hasta güvenliği açısından, cerrahi ekipman, yaşam destek cihazları ve implante edilmek üzere tasarlanan tıbbi ekipman gibi bazı tıbbi cihazlar ilaç sektörüyle aynı mevzuat ve düzenlemelere tabidir. Sunduğumuz mükemmel çözüm, Benzersiz Cihaz Tanımlama (UDI) ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) ile uyumlu olup tıbbi cihaz izlenebilirliği standartlarındadır.

Daha güvenli bir
geleceğe adım atın