Gizlilik Politikası

Veri korumasına genel bakış

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olacağına dair gezinmesi kolay bir genel bakış sağlayacaktır. “Kişisel veriler” terimi, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek tüm verileri içerir. Veri koruma konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen bu kopyanın altına eklediğimiz Veri Koruma Beyanımıza bakın.

Bu web sitesinde veri kaydı

Bu web sitesinde verilerin kaydından sorumlu taraf kimdir (yani “kontrolör”)?

Bu web sitesindeki veriler, iletişim bilgileri bu web sitesindeki “Yasaların Gerekli Olması Gereken Bilgiler” bölümünde yer alan web sitesinin işletmecisi tarafından işlenmektedir.

Verilerinizi nasıl kaydederiz?

Verilerinizi bizimle paylaşmanız sonucunda toplarız. Bu, örneğin iletişim formumuza girdiğiniz bilgiler olabilir.

Diğer veriler, otomatik olarak veya web sitesi ziyaretiniz sırasında kaydedilmesine onay vermenizin ardından BT sistemlerimiz tarafından kaydedilecektir. Bu veriler öncelikle teknik bilgilerden oluşur (ör. web tarayıcısı, işletim sistemi veya siteye erişim zamanı). Bu bilgi, bu web sitesine eriştiğinizde otomatik olarak kaydedilir.

Verilerinizi hangi amaçlarla kullanıyoruz?

Bilgilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sağlanmasını garanti etmek için oluşturulur. Kullanıcı kalıplarınızı analiz etmek için başka veriler kullanılabilir.

Bilgileriniz söz konusu olduğunda hangi haklara sahipsiniz?

Arşivlenen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcıları ve amaçları hakkında herhangi bir zamanda bu tür açıklamalar için herhangi bir ücret ödemeden bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız da vardır. Veri işlemeye izin verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır ve bu, gelecekteki tüm veri işlemlerini etkileyecektir. Ayrıca, belirli koşullar altında verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. Ayrıca, yetkili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır.

Bu veya diğer veri koruma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen istediğiniz zaman bu web sitesindeki “Yasaların Gerekli Olması Gereken Bilgiler” bölümünde açıklanan adresten bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Üçüncü taraflarca sağlanan analiz araçları ve araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde tarama modellerinizin istatistiksel olarak analiz edilme olasılığı vardır. Bu tür analizler öncelikle çerezler ve analiz programları olarak adlandırdığımız şeylerle gerçekleştirilir.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki Veri Koruma Beyanımıza bakın.

Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici Barındırma

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (host) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, ana bilgisayarın sunucularında saklanır. Bunlar, IP adresleri, iletişim talepleri, meta veriler ve iletişimler, sözleşme bilgileri, iletişim bilgileri, adlar, web sayfası erişimi ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Ev sahibi, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle olan sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 paragraf 1 bent b GDPR) ve çevrimiçi hizmetlerimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla (Madde 6 paragraf 1 bent b) kullanılır. .6 paragraf 1 lit. f GDPR).

Ev sahibimiz, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu tür verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.

Bir sözleşme veri işleme sözleşmesinin yürütülmesi

Veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak işlemeyi garanti etmek için ev sahibimizle bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Veri koruması

Bu web sitesinin ve sayfalarının operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Bu nedenle, kişisel verilerinizi gizli bilgi olarak ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu Veri Koruma Beyannamesine uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini her kullandığınızda, çeşitli kişisel bilgiler toplanacaktır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verileri içerir. Bu Veri Koruma Beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bu verileri hangi amaçlarla kullandığımızı açıklar. Ayrıca bilgilerin nasıl ve hangi amaçla toplandığını da açıklar.

İnternet üzerinden (yani e-posta iletişimleri yoluyla) veri aktarımının güvenlik açıklarına açık olabileceğini burada size tavsiye ederiz. Verileri üçüncü şahısların erişimine karşı tamamen korumak mümkün değildir.

Sorumlu taraf hakkında bilgiler (GDPR’de “kontrolör” olarak anılır)

Bu web sitesindeki veri işleme denetleyicisi:

advanco SA

Genel merkez

Rue de la Fusée 66

1130 Brüksel, Belçika

Telefon: +32 272 68 80 0

E-posta: [email protected]

Kontrolör, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenmesine yönelik amaçlar ve kaynaklar konusunda tek başına veya başkalarıyla birlikte kararlar alan gerçek veya tüzel kişidir.

Yasaların gerektirdiği şekilde bir veri koruma görevlisinin atanması

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.

Alf Goebel

Verilerin işlenmesine ilişkin onayınızın iptali

Çok çeşitli veri işleme işlemleri yalnızca açık rızanıza tabi olarak mümkündür. Ayrıca bize vermiş olduğunuz onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken bize e-posta yoluyla gayri resmi bir bildirim göndermek. Bu, iptalinizden önce toplanan verilerin yasallığına halel getirmeyecektir.

Özel durumlarda verilerin toplanmasına itiraz etme hakkı; doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

VERİLERİN SANAT ESASLARINA GÖRE İŞLENMESİ HALİNDE. 6 BÖLÜM. 1 LIT. E VEYA F GDPR, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BENZERSİZ DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN GEREKÇELERE GÖRE İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. BU AYRICA BU HÜKÜMLERE DAYALI HERHANGİ BİR PROFİL İÇİN GEÇERLİDİR. VERİLERİN HERHANGİ BİR İŞLENMESİNİN TEMEL OLDUĞU YASAL DAYANAK BELİRLEMEK İÇİN LÜTFEN BU VERİ KORUMA BEYANINA BAKINIZ. BİR İTİRAZ OLUŞTURDUĞUNUZDA, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ, HAKLARINIZ, HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZDEN AĞIR OLAN VERİLERİNİZİ İŞLENMEK İÇİN ZORLAYICI KORUMA GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM ETMEKTEDİR. YASAL HAKLARIN TALEP EDİLMESİ, KULLANILMASI VEYA SAVUNMASIDIR (Madde 21 BÖLÜM 1 GDPR uyarınca İtiraz).

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM YAPILMAK AMACIYLA İŞLENİYORSA, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU REKLAM AMAÇLI OLARAK İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. BU AYRICA BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA BAĞLI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFİLLEME İÇİN GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ SONRA ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAYACAKTIR (GDPR Madde 21 BÖLÜM 2 İTİRAZ ETMEKTEDİR).

Yetkili denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikametgahlarını, iş yerlerini veya iddia edilen ihlalin meydana geldiği yerde genellikle ikamet ettikleri üye devlette olmak üzere, bir denetim kurumuna şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, yasal yol olarak mevcut olan diğer idari veya mahkeme işlemlerinden bağımsız olarak geçerlidir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya bir sözleşmeyi yerine getirmek için otomatik olarak işlediğimiz herhangi bir veriyi size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir biçimde teslim etmemizi talep etme hakkınız vardır. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep etmeniz gerekiyorsa, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğunda yapılacaktır.

SSL ve/veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz satın alma siparişleri veya sorgular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu web sitesi bir SSL veya TLS şifreleme programı kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http://”den “https://”e geçip geçmediğini kontrol ederek ve ayrıca tarayıcı satırında kilit simgesinin görünümünden tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilmişse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Veriler hakkında bilgi, düzeltme ve yok etme

Yürürlükteki yasal hükümler kapsamında, dilediğiniz zaman arşivlenen kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcıları ile verilerinizin işlenme amacı hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkınız da olabilir. Bu konuyla ilgili sorularınız veya kişisel verilerle ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa, lütfen istediğiniz zaman “Kanunların Gerekli Olduğu Bilgiler” bölümünde verilen adresten bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

İşleme kısıtlamaları talep etme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak kısıtlamalar getirilmesini talep etme hakkınız vardır. Bunu yapmak için, “Yasaların Gerekli Olması Gereken Bilgiler” bölümünde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

  • Tarafımızdan arşivlenen verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda, bu iddiayı doğrulamak için genellikle biraz zamana ihtiyacımız olacaktır. Bu soruşturmanın devam ettiği süre boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde yapılmış/yapılıyorsa, bu verilerin silinmesini talep etmek yerine verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme seçeneğiniz bulunmaktadır.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa ve yasal hakları kullanmak, savunmak veya talep etmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin yok edilmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
  • Madde uyarınca bir itirazda bulunduysanız. 21 Böl. 1 GDPR, haklarınızın ve bizim haklarımızın birbirine karşı tartılması gerekecektir. Kimin çıkarlarının öncelikli olduğu belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – arşivlenmeleri hariç – yalnızca sizin izninize tabi olarak veya yasal hakları talep etmek, kullanmak veya savunmak veya diğer gerçek kişilerin veya yasal kişilerin haklarını korumak için işlenebilir. kuruluşlar veya Avrupa Birliği, AB üye devleti veya diğer uluslararası hükümet/Devlet Ajansı tarafından belirtilen önemli kamu yararı nedenleriyle.

İstenmeyen e-postaların reddedilmesi

“Yasaların Gerekli Olması Gereken Bilgiler” bölümünde sağlanması zorunlu bilgilerle bağlantılı olarak yayınlanan iletişim bilgilerinin, açıkça talep etmediğimiz tanıtım ve bilgilendirme materyallerinin tarafımıza gönderilmesine işbu belgeyle itiraz ediyoruz. Bu web sitesinin ve sayfalarının operatörleri, örneğin SPAM mesajları yoluyla istenmeyen promosyon bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem başlatma hakkını açıkça saklı tutar.

Bu web sitesinde verilerin kaydedilmesi

Çerezler

Web sitelerimiz ve sayfalarımız, endüstrinin “çerezler” olarak adlandırdığı şeyleri kullanır. Çerezler, cihazınıza herhangi bir zarar vermeyen küçük metin dosyalarıdır. Ya bir oturum süresince geçici olarak saklanırlar (oturum çerezleri) ya da cihazınızda kalıcı olarak arşivlenirler (kalıcı çerezler). Oturum çerezleri, ziyaretinizi sonlandırdığınızda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları aktif olarak silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda arşivlenir.

Bazı durumlarda, sitemize girdikten sonra cihazınızda üçüncü taraf çerezlerinin saklanması mümkündür (üçüncü taraf çerezleri). Bu tanımlama bilgileri, sizin veya bizim üçüncü taraflarca sunulan belirli hizmetlerden (örneğin, ödeme hizmetlerinin işlenmesi için tanımlama bilgileri) yararlanmamızı sağlar.

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Çerezlerin yokluğunda belirli web sitesi işlevleri çalışmadığından (ör. alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi) birçok çerez teknik olarak gereklidir. Diğer çerezlerin amacı, kullanıcı kalıplarının analizi veya promosyon mesajlarının görüntülenmesi olabilir.

Elektronik iletişim işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler) veya kullanmak istediğiniz belirli işlevlerin sağlanması (işlevsel çerezler, örneğin alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesinin optimizasyonu için gerekli çerezler ( örneğin, web izleyicisine ölçülebilir bilgiler sağlayan çerezler), Art. 6 Böl. 1 litre. f GDPR, farklı bir yasal dayanak belirtilmedikçe. Web sitesinin operatörü, operatörün hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanmasını sağlamak için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Tanımlama bilgilerinin saklanmasına izin vermeniz istendiyse, ilgili tanımlama bilgileri yalnızca alınan onay temelinde saklanır (GDPR Madde 6 Kısım 1 litre a); bu onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, her çerez yerleştirildiğinde bilgilendirileceğiniz ve yalnızca belirli durumlarda çerezlerin kabul edilmesine izin verecek şekilde kurma seçeneğiniz vardır. Ayrıca, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyebilir veya tarayıcı kapandığında çerezlerin otomatik olarak silinmesi için silme işlevini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevleri sınırlı olabilir.

Üçüncü taraf çerezlerinin kullanılması veya analitik amaçlarla çerezlerin kullanılması durumunda, bu Veri Koruma Politikası ile bağlantılı olarak sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve varsa onayınızı isteyeceğiz.

Borlabs Çerezi ile Çerez Onayı

Web sitemiz, belirli çerezlerin tarayıcınızda saklanmasına ve bunların veri gizliliğinin korunmasına uygun belgelere ilişkin onayınızı almak için Borlabs çerez onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Almanya (bundan böyle Borlabs olarak anılacaktır).

Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızda girdiğiniz tüm beyanları veya onay iptallerini arşivleyen bir Borlabs çerezi saklanır. Bu veriler Borlabs teknolojisinin sağlayıcısı ile paylaşılmaz.

Kaydedilen veriler, siz bizden onları silmemizi, Borlabs çerezini kendi başınıza silmemizi veya verilerin saklanması amacı ortadan kalkmayana kadar arşivde kalacaktır. Bu, kanunla zorunlu kılınan herhangi bir saklama yükümlülüğüne halel getirmeyecektir. Borlabs’ın veri işleme politikalarının ayrıntılarını incelemek için lütfen https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ adresini ziyaret edin.

Çerezlerin kullanımı için yasaların zorunlu kıldığı rıza beyanlarını almak için Borlabs çerez rıza teknolojisini kullanıyoruz. Bu tür çerezlerin kullanımının yasal dayanağı Art. 6 Böl. 1 Cümle 1 litre. c GDPR.

Sunucu günlük dosyaları

Bu web sitesinin sağlayıcısı ve sayfaları, tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarında bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bilgiler şunları içerir:

  • Kullanılan tarayıcının türü ve sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu sorgulama zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler Sanat temelinde kaydedilir. 6 Böl. 1 litre. f GDPR. Web sitesinin operatörünün, operatörün web sitesinin teknik olarak hatasız tasviri ve optimizasyonunda meşru menfaati vardır. Bunu sağlamak için sunucu log dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

İletişim Formu

İletişim formumuz aracılığıyla bize sorularınızı iletirseniz, iletişim formunda sağlanan bilgiler ve burada sağlanan tüm iletişim bilgileri, sorgunuzu ele almak ve başka sorularımız olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu bilgileri sizin rızanız olmadan paylaşmayacağız.

Bu verilerin işlenmesi Sanat’a dayanmaktadır. 6 para. 1 litre. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin ifasıyla ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması gerekiyorsa. Diğer tüm durumlarda işleme, bize gönderilen taleplerin etkin bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent f) veya anlaşmanıza (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a) dayanmaktadır. eğer bu talep edildiyse.

İletişim formuna girdiğiniz bilgiler, siz verileri silmemizi talep edene, verilerin arşivlenmesine ilişkin onayınızı geri çekene veya bilgilerin arşivlenme amacı artık mevcut değilse (örn. sorgunuza yanıtımız). Bu, herhangi bir zorunlu yasal hükümlere – özellikle saklama süreleri – halel getirmeyecektir.

E-posta, telefon veya faks ile talep

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel verileriniz (isim, istek) dahil talebiniz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler Sanat temelinde işlenir. 6 Böl. 1 litre. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, veriler, bize iletilen sorgulamaların etkin bir şekilde ele alınmasındaki meşru menfaatimiz temelinde (Madde 6 Kısım 1 bent f GDPR) veya sizin onayınız temelinde (Madde 6 Böl. 1 litre a GDPR) elde edilmişse.

Sizin tarafınızdan iletişim talepleri yoluyla bize gönderilen veriler, siz bizden silmemizi talep edene kadar, saklamaya ilişkin onayınızı geri çekene veya veri saklama amacı sona erene kadar (örneğin, talebinizin tamamlanmasından sonra) bizimle kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

Analiz araçları ve reklam

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics’in işlevlerini kullanır. Bu hizmetin sağlayıcısı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Analytics, sözde çerezleri kullanır. Çerezler, bilgisayarınızda saklanan ve web sitesinin kullanıcılar tarafından kullanımının analizini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınıza ilişkin çerezler tarafından oluşturulan bilgiler, genellikle depolandığı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Google sunucusuna aktarılır.

Google Analytics çerezlerinin saklanması ve bu analiz aracının kullanımı Art. 6 Böl. 1 lit. f GDPR. Bu web sitesinin operatörünün hem çevrimiçi sunulan hizmetleri hem de operatörün reklam faaliyetlerini optimize etmek için kullanıcı kalıplarının analizinde meşru bir çıkarı vardır. İlgili bir anlaşma talep edilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına ilişkin bir anlaşma), işleme yalnızca Sanat. 6 para. 1 lit. bir GDPR; sözleşme herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesini Amerika Birleşik Devletleri’ne iletilmeden önce onaylamış olan diğer devletlerde Google tarafından kısaltılacaktır. Tam IP adresi, Google’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularından birine iletilecek ve burada yalnızca istisnai durumlarda kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu web sitesini kullanımınızı analiz etmek için web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar oluşturmak ve bu web sitesinin operatörüne web sitesinin ve İnternet’in kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için bu bilgileri kullanacaktır. Google Analytics ile bağlantılı olarak tarayıcınızdan aktarılan IP adresi, Google’ın sahip olduğu diğer verilerle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Tarayıcı yazılımınızın ayarlarında uygun değişiklikler yaparak çerezlerin arşivlenmesini engelleme seçeneğiniz vardır. Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek zorundayız. Ayrıca, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilişkili verilerin (IP adresiniz dahil) Google tarafından kaydedilmesini ve ayrıca bu verilerin Google tarafından tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek işlenmesini engelleme seçeneğine sahipsiniz. aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Verilerin kaydedilmesine itiraz

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından kaydedilmesini engelleme seçeneğiniz vardır. Bu, bu web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde verilerinizin kaydedilmesini önleyen bir devre dışı bırakma çerezinin yerleştirilmesine neden olacaktır: Google Analytics devre dışı bırakma.

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki Google’ın Veri Gizliliği Beyanı’na bakın: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Sözleşme verilerinin işlenmesi

Google ile bir veri işleme sözleşmesi sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma kurumlarının katı hükümlerini sonuna kadar uyguluyoruz.

Google Analytics tarafından sağlanan demografik parametreler

Bu web sitesi, Google Analytics tarafından sağlanan “demografik parametreler” işlevini kullanır. Web sitesi ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgi veren raporlar oluşturmayı mümkün kılar. Bu bilgilerin kaynakları, Google’ın ilgi alanıyla ilgili reklamlarının yanı sıra üçüncü taraf sağlayıcılardan elde edilen ziyaretçi verileridir. Bu veriler belirli bir kişiye tahsis edilemez. Google hesabınızda reklamlar için ilgili ayar değişiklikleri yaparak bu işlevi istediğiniz zaman devre dışı bırakma seçeneğine sahipsiniz veya “Verilerin kaydedilmesine itiraz” bölümünde açıklandığı gibi genel olarak verilerinizin Google Analytics tarafından kaydedilmesini yasaklayabilirsiniz.

Arşivleme dönemi

Çerezler, kullanıcı kimlikleri veya reklam kimlikleriyle (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimlikleri) bağlantılı Google tarafından saklanan kullanıcı veya olay düzeyine ilişkin veriler 14 ay sonra anonim hale getirilecek veya silinecektir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayın: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=tr

Google Analytics Yeniden Pazarlama

Bu web sitesi, tüm cihazlarda çalışan Google Ads ve Google DoubleClick işlevleriyle birlikte Google Analytics Yeniden Pazarlama işlevlerini kullanır. Bu çözümlerin sağlayıcısı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Bu işlev, Google Analytics Yeniden Pazarlama ile oluşturulan reklam hedef gruplarının, tüm cihazlarda çalışan Google Ads ve Google DoubleClick işlevleriyle bağlantı kurmasını sağlar. Bu, önceki kullanımınıza ve tarama modellerinize bağlı olarak ilgi alanına dayalı özelleştirilmiş reklam mesajlarının bir cihazda (örneğin cep telefonu) size özel olarak ve ayrıca herhangi bir cihazınızda (örneğin tablet veya PC) görüntülenmesini mümkün kılar.

Bize ilgili izin verdiyseniz, Google bu amaçla web ve uygulama tarayıcı ilerlemelerinizi Google hesabınızla bağlayacaktır. Sonuç olarak, Google hesabınızla giriş yaptığınız her cihazda aynı kişiselleştirilmiş reklam mesajlarını görüntülemeniz mümkün.

Bu işlevi desteklemek için Google Analytics, tüm cihazlarda görüntülenecek reklamlar için hedef grupları tanımlamak ve derlemek üzere Google Analytics verilerimizle geçici olarak bağlantılı olan Google tarafından doğrulanmış kullanıcıların kimliklerini kaydeder.

Kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakarak tüm cihazlarda yeniden pazarlamaya/hedeflemeye kalıcı olarak itiraz etme seçeneğiniz vardır. Bunu yapmak için lütfen şu bağlantıyı izleyin: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google hesabınızda kayıtlı verilerin birleştirilmesi, yalnızca Google’a verebileceğiniz ve orada iptal edebileceğiniz izninize dayalı olarak gerçekleşir (GDPR Madde 6 Kısım 1 lit a). Google hesabınızda konsolide edilmeyen veri kayıt işlemleri (örneğin, bir Google hesabınızın olmaması veya verilerin birleştirilmesine itiraz etmeniz nedeniyle), verilerin kaydı Art. 6 Böl. 1 lit. f GDPR. Meşru menfaat, web sitesi işletmecisinin, web sitesi ziyaretçisinin reklam amacıyla anonimleştirilmiş analizinde meşru bir menfaate sahip olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi ve ilgili veri koruma düzenlemeleri için lütfen şu adresten Google’ın Veri Gizliliği Politikalarına bakın: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google Ads ve Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Reklamlarını kullanır. Google Ads, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’nın çevrimiçi tanıtım programıdır.

Google Ads ile birlikte Dönüşüm İzleme adlı bir araç kullanıyoruz. Google tarafından yayınlanan bir reklamı tıklarsanız, Dönüşüm İzleme amacıyla bir çerez yerleştirilecektir. Çerezler, web tarayıcısının kullanıcının bilgisayarına yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 30 gün sonra sona erer ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmadıysa, Google ve biz, kullanıcının bir reklamı tıkladığını ve bu sayfaya bağlantı verildiğini anlayabileceğiz.

Her Google Ads müşterisine farklı bir çerez tahsis edilir. Bu çerezler, Google Ads müşterilerinin web siteleri üzerinden izlenemez. Dönüşüm çerezi yardımıyla elde edilen bilgiler, Dönüşüm İzleme’yi kullanmayı seçen Google Ads müşterileri için Dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Kullanıcılar, reklamlarını tıklayan ve Dönüşüm İzleme etiketiyle donatılmış bir sayfaya bağlanan toplam kullanıcı sayısını alır. Ancak, bu kullanıcıları kişisel olarak tanımlamalarına izin verecek herhangi bir bilgi almazlar. İzlemeye katılmak istemiyorsanız, Google Conversion Tracking çerezini web tarayıcınız üzerinden kullanıcı ayarları altında kolayca devre dışı bırakarak bu kullanıma itiraz etme seçeneğiniz vardır. Bunu yaparsanız, Dönüşüm İzleme istatistiklerine dahil edilmezsiniz.

“Dönüşüm” çerezlerinin saklanması ve bu izleme aracının kullanımı Art. 6 Böl. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün, operatörün web tekliflerini ve reklamlarını optimize etmek için kullanıcı kalıplarının analizinde meşru bir çıkarı vardır. İlgili bir anlaşma talep edilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına ilişkin bir anlaşma), işleme yalnızca Sanat. 6 para. 1 lit. bir GDPR; sözleşme herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Ads ve Google Dönüşüm İzleme hakkında daha ayrıntılı bilgileri incelemek için lütfen https://policies.google.com/privacy?hl=en adresindeki Google Veri Gizliliği Politikalarına bakın.

Tarayıcınızı, çerez yerleştirildiğinde size bildirilecek şekilde ayarlayabilir ve çerezlere yalnızca belirli durumlarda izin verebilir veya belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutabilir ve ayrıca çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Tarayıcının kapatılması üzerine çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu web sitesinin işlevleri sınırlı olabilir.

Google DoubleClick

Bu web sitesi Google DoubleClick’in özelliklerini kullanır. Sağlayıcı Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir (bundan böyle “DoubleClick” olarak anılacaktır).

DoubleClick, size Google Ağı’nda ilgi alanına dayalı reklamlar göstermek için kullanılır. Reklamlar, DoubleClick kullanılarak izleyicinin ilgi alanlarına göre uyarlanabilir. Örneğin, reklamlarımız Google arama sonuçlarında veya DoubleClick ile ilişkili banner’larda görünebilir.

DoubleClick, kullanıcılara ilgi alanına dayalı reklamları gösterebilmek için ilgili izleyiciyi tanıyabilmelidir. Bu amaçla, kullanıcının tarayıcısında, kullanıcının ziyaret ettiği web siteleri, tıklamalar ve çeşitli diğer bilgilerin saklandığı bir çerez saklanır. Bu bilgiler, ilgili kullanıcıya ilgi alanına dayalı reklamları göstermek için takma adlı bir kullanıcı profilinde toplanır.

Google DoubleClick’in kullanımı, hedeflenen reklam önlemlerinin yararına gerçekleşir. Bu, Sanatın anlamı dahilinde meşru bir menfaat teşkil eder. 6 para. 1 litre. f GDPR. İlgili bir anlaşma talep edilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına ilişkin bir anlaşma), işleme yalnızca Sanat. 6 para. 1 litre. bir GDPR; sözleşme herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı artık çerez saklamayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak bu, web sitelerinin erişilebilir işlevlerini kısıtlayabilir. Ayrıca DoubleClick’in kullanıcı profilleri oluşturmak için başka teknolojileri de kullanabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle çerezleri devre dışı bırakmak, kullanıcı profillerinin artık oluşturulmayacağını garanti etmez.

Google tarafından görüntülenen reklamlara nasıl itiraz edileceği konusunda daha fazla bilgi için lütfen şu bağlantılara bakın: https://policies.google.com/technologies/ads ve https://adssettings.google.com/authenticated.

Eklentiler ve Araçlar

Genişletilmiş veri koruma entegrasyonuna sahip YouTube

Web sitemiz, YouTube web sitesinin videolarını yerleştirir. Web sitesi operatörü Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

YouTube’u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube’a göre bu mod, YouTube’un videoyu izlemeden önce bu web sitesine gelen ziyaretçiler hakkında herhangi bir bilgi saklamamasını sağlar. Bununla birlikte, bu, genişletilmiş veri koruma modunun bir sonucu olarak YouTube ortaklarıyla veri paylaşımının reddedilebileceği anlamına gelmez. Örneğin, bir video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak, YouTube her zaman Google DoubleClick ağıyla bağlantı kuracaktır.

Bu web sitesinde bir YouTube videosunu oynatmaya başladığınızda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulacaktır. Sonuç olarak, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz YouTube sunucusuna bildirilecektir. Sitemizi ziyaret ederken YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube’un tarama modellerinizi doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleme seçeneğiniz vardır.

Ayrıca, bir videoyu oynatmaya başladıktan sonra YouTube, cihazınıza çeşitli çerezler yerleştirebilecektir. Bu çerezlerin yardımıyla YouTube, web sitemizin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilecektir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, sitenin kullanıcı dostu olmasını sağlamak ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek amacıyla video istatistikleri oluşturmak için kullanılacaktır. Bu çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kalacaktır.

Belirli koşullar altında, bir YouTube videosunu oynatmaya başladıktan sonra kontrolümüz dışında olan ek veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube’un kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Böl. 1 lit. f GDPR, bu meşru bir menfaattir. İlgili bir anlaşma talep edilmişse, işleme yalnızca Sanat temelinde gerçekleşir. 6 para. 1 litre. bir GDPR; sözleşme herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

YouTube’un kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen şuradaki YouTube Veri Gizliliği Politikasına bakın: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

Vimeo

Bu web sitesi Vimeo video portalının eklentilerini kullanır. Sağlayıcı Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD’dir.

Web sitemizde bir Vimeo eklentisinin entegre edildiği sayfalardan birini ziyaret ederseniz, Vimeo sunucularına bir bağlantı kurulacaktır. Sonuç olarak, Vimeo sunucusu hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi alacaktır. Ayrıca, Vimeo IP adresinizi alacaktır. Bu, Vimeo’da oturum açmadıysanız veya Vimeo’da bir hesabınız yoksa da olur. Vimeo tarafından kaydedilen bilgiler, Vimeo’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucusuna iletilecektir.

Vimeo hesabınızda oturum açtıysanız, Vimeo’nun tarama modellerinizi doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. Vimeo hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Vimeo’nun kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Böl. 1 lit. f GDPR, bu meşru bir menfaattir. İlgili bir anlaşma talep edilmişse, işleme yalnızca Sanat temelinde gerçekleşir. 6 para. 1 lit. bir GDPR; sözleşme herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Vimeo’nun kullanıcı verilerini nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://vimeo.com/privacy altındaki Vimeo Veri Gizliliği Politikasına bakın.

Google Web Yazı Tipleri

Bu web sitesinde kullanılan yazı tiplerinin tek tip olmasını sağlamak için bu web sitesi Google tarafından sağlanan Web Yazı Tiplerini kullanır. Web sitemizdeki bir sayfaya eriştiğinizde, tarayıcınız metin ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükleyecektir.

Bunu yapmak için kullandığınız tarayıcının Google sunucularıyla bağlantı kurması gerekecektir. Sonuç olarak Google, bu web sitesine erişmek için IP adresinizin kullanıldığını öğrenecektir. Google Web Yazı Tiplerinin kullanımı Art. 6 Böl. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün, operatörün web sitesinde yazı tipinin tek tip bir sunumunda meşru bir çıkarı vardır. İlgili bir rıza beyanı alınmışsa (örneğin, çerezlerin arşivlenmesine rıza), veriler yalnızca Art. 6 Böl. 1 litre. bir GDPR. Böyle bir onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınız Web Yazı Tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınızda yüklü olan standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu bağlantıyı takip edin: https://developers.google.com/fonts/faq  ve https://policies.google.com/privacy?hl=tr  altında Google’ın Veri Gizliliği Beyanı’na bakın.

Google Haritalar

Bir API aracılığıyla, bu web sitesi Google Haritalar haritalama hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Haritalar özelliklerinin kullanımını etkinleştirmek için IP adresinizin saklanması gerekir. Kural olarak, bu bilgiler Google’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularından birine aktarılır ve burada arşivlenir. Bu web sitesinin operatörünün veri aktarımı üzerinde hiçbir kontrolü yoktur.

Çevrimiçi içeriğimizi çekici bir şekilde sunmak ve web sitemizde açıklanan konumların kolay bulunmasını sağlamak için Google Haritalar’ı kullanıyoruz. Bu, Sanatta tanımlandığı gibi meşru bir menfaat teşkil eder. 6 Böl. 1 lit. f GDPR. İlgili bir rıza beyanı alınmışsa, veriler münhasıran Sanat temelinde işlenecektir. 6 Böl. 1 lit. bir GDPR. Bu muvafakat beyanı herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen şuradaki Google’ın Veri Gizliliği Beyannamesi’ni inceleyin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

Google reCAPTCHA

Bu web sitesinde “Google reCAPTCHA” (bundan böyle “reCAPTCHA” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

reCAPTCHA’nın amacı, bu web sitesine girilen verilerin (örneğin bir iletişim formuna girilen bilgiler) bir insan kullanıcı tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı sağlandığını belirlemektir. Bunu belirlemek için reCAPTCHA, çeşitli parametrelere dayalı olarak web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi siteye girer girmez otomatik olarak tetiklenir. Bu analiz için reCAPTCHA, çeşitli verileri (ör. IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin sitede geçirdiği süre veya kullanıcı tarafından başlatılan imleç hareketleri) değerlendirir. Bu tür analizler sırasında izlenen veriler Google’a iletilir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri, bir analizin devam ettiği konusunda uyarılmaz.

Veriler, Sanat temelinde saklanır ve analiz edilir. 6 Böl. 1 lit. f GDPR. Web sitesi operatörünün, operatörün web sitelerinin kötüye kullanım amaçlı otomatik casusluğa ve SPAM’a karşı korunmasında meşru bir menfaati vardır. İlgili bir rıza beyanı alınmışsa (örneğin, çerezlerin arşivlenmesine rıza), veriler yalnızca Art. 6 Böl. 1 lit. bir DGDPR. Böyle bir onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılarda bulunan Google Veri Gizliliği Beyanı ve Kullanım Şartlarına bakın: https://policies.google.com/privacy?hl=tr ve https://policies.google.com/terms ?hl=tr.

Zendesk

Kullanıcı sorgularını işlemek için CRM sistemi Zendesk’i devreye alıyoruz. Sağlayıcı Zendesk, Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103 ABD’dir.

Sorularınıza hızlı ve verimli bir şekilde yanıt verebilmek için Zendesk’i kullanıyoruz. Bu, Sanatta tanımlandığı gibi meşru bir menfaat teşkil eder. 6 Böl. 1 lit. f GDPR.

ABD merkezli bir sağlayıcı olarak Zendesk, Gizlilik Kalkanı sertifikasına sahiptir; bu, şirketin AB veri koruma düzenlemelerine uymayı taahhüt ettiği anlamına gelir. Ayrıca Zendesk (Veri İşleme Sözleşmesi, DPA) ile sözleşmeli veri işleme sözleşmesi imzalamış bulunmaktayız. Bu, Zendesk’in alınan kullanıcı verilerini yalnızca AB veri koruma standartları çerçevesinde ve münhasıran sorguların işlenmesi için işlemesini ve Zendesk’in bu verileri üçüncü şahıslarla paylaşmamasını sağlar.

Soru gönderebilmek için e-posta adresinizi ve adınızı vermeniz gerekir.

Bizimle sohbet penceremizden de iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, sohbet mesajlarınıza ek olarak IP adresinizi de saklarız. Adınızı belirtmeniz sohbet için gerekli değildir.

İletişim formuna veya sohbete girdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebinizin işlenmesi tamamlandıktan sonra) bizimle kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

Sorularınızın Zendesk aracılığıyla tarafımızca işlenmesini kabul etmek istemiyorsanız, bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişim kurmak için alternatif seçeneğiniz vardır.

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/ adresindeki Zendesk’in Veri Gizliliği Beyannamesine bakın.

Özel Hizmetler

İş başvuruları

Web sitesi ziyaretçilerine bize iş başvurularını gönderme fırsatı sunuyoruz (örn. e-posta yoluyla, çevrimiçi iş başvuru formunu göndererek posta hizmetleri aracılığıyla). Aşağıda, başvuru süreci ile birlikte sizden toplanan kişisel verilerin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Verilerinizin toplanmasının, işlenmesinin ve kullanımının geçerli veri gizliliği haklarına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak gerçekleşeceğini ve verilerinizin her zaman kesinlikle gizli tutulacağını garanti ederiz.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı

Bize bir iş başvurusunda bulunursanız, kuruluş veya istihdam ile ilgili bir karar vermeleri gerekiyorsa, ilgili tüm kişisel verileri (örneğin iletişim ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri sırasında alınan notlar vb.) işleyeceğiz. ilişki. Yukarıda belirtilenlerin yasal dayanakları, Alman Yasasına göre § 26 Yeni GDPR (Bir İstihdam İlişkisi Müzakereleri), Art. 6 Böl. 1 lit. b GDPR (Genel Sözleşme Müzakereleri) ve – bize onay vermeniz şartıyla – Madde. 6 Böl. 1 litre. bir GDPR. Verilen herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Şirketimiz bünyesinde kişisel verileriniz yalnızca iş başvurunuzun işlenmesinde görev alan kişilerle paylaşılacaktır.

İş başvurunuz işe alımınızla sonuçlanırsa, gönderdiğiniz veriler § 26 Yeni GDPR ve Art. 6 Böl. 1 lit. b Veri işleme sistemimizde istihdam ilişkisini uygulamak amacıyla GDPR.

Veri Arşivleme Dönemi

Size bir iş teklifi yapamazsak veya bir iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz, sunmuş olduğunuz verileri meşru menfaatlerimiz temelinde tutma hakkımızı saklı tutarız (GDPR Madde 6 paragraf 1 bent f f ) başvuru prosedürünün bitiminden itibaren 6 aya kadar (başvurunun reddi veya geri çekilmesi). Daha sonra veriler silinecek ve fiziki başvuru belgeleri imha edilecektir. Depolama, özellikle yasal bir anlaşmazlık durumunda kanıt görevi görür. Verilerin 6 aylık sürenin sona ermesinden sonra gerekli olacağı açıksa (örneğin yaklaşan veya bekleyen bir yasal anlaşmazlık nedeniyle), silme işlemi yalnızca daha fazla saklama amacı artık geçerli olmadığında gerçekleşecektir.

Sözleşmenizi verdiyseniz (Madde 6 (1) (a) GDPR) veya yasal veri saklama gereklilikleri silmeyi engelliyorsa, daha uzun depolama da gerçekleşebilir.

Başvuru havuzuna kabul

Size bir iş teklifi yapmazsak, başvuru havuzumuza katılabilirsiniz. Kabul durumunda, uygun boş kontenjanlar olması durumunda sizinle iletişime geçilebilmesi için başvurudaki tüm belge ve bilgiler başvuru havuzuna aktarılacaktır.

Başvuru sahibi havuzuna kabul, yalnızca sizin açık sözleşmenize dayanmaktadır (GDPR Madde 6 paragraf 1 bent a). Gönderim sözleşmesi isteğe bağlıdır ve devam eden başvuru prosedürü ile hiçbir ilgisi yoktur. Etkilenen kişi sözleşmesini istediği zaman iptal edebilir. Bu durumda, başvuru sahibi havuzundaki veriler, depolama için yasal bir neden olmadığı sürece geri alınamaz şekilde silinecektir.

Başvuru sahibi havuzundaki veriler, onay verildikten sonra en geç iki yıl içinde geri alınamaz şekilde silinecektir.

Bültenimize kaydolun

En güncel haberlerin, bilgilerin ve yaklaşan etkinliklerin doğrudan e-postanıza iletilmesi için buradan kaydolabilirsiniz.