Çevresel, Sosyal ve
Kurumsal Yönetişim

Çevresel, Sosyal ve
Kurumsal Yönetişim

İnsan hayatını ve
marka itibarını
korumayı amaçlıyoruz.

Ürünlerimiz işletmelerin BM
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını
(SKA) karşılamalarına yardımcı olur.

Şu anda takip ve izleme sistemlerimiz; herkesin güvenli, etkili, kaliteli, uygun fiyatlı ve gerekli ilaçlara ve aşılara erişimine imkân tanıyarak ülkelerin ve şirketlerin Amaç 4 – Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ın için önemli bir bileşenini karşılamalarına hedefe ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Çevresel

Çevresel

Şirketimizin çevresel ayak izini analiz ediyoruz.

Sosyal

Sosyal

Müşteriler, tedarikçiler ve insan kaynakları yönetimi ile çalışma koşulları ilişkilerini inceliyoruz.

Kurumsal Yönetişim

Kurumsal Yönetişim

Şeffaf ve bağımsız olduğunu değerlendirmek üzere yönetişim yapısını araştırıyoruz.

Çevresel

Çevresel

Şirketimizin çevresel ayak izini analiz ediyoruz.

Sosyal

Sosyal

Müşteriler, tedarikçiler ve insan kaynakları yönetimi ile çalışma koşulları ilişkilerini inceliyoruz.

Kurumsal Yönetişim

Kurumsal Yönetişim

Şeffaf ve bağımsız olduğunu değerlendirmek üzere yönetişim yapısını araştırıyoruz.

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal
Yönetişim (ESG) kapsamında
belirlediğimiz hedeflerimiz

01

Dünya çapında daha fazla düzenleme – kritik ürünlerin tedarik zincirinin tüm aşamalarında gereken uyumluluk ve sorumluluk.

02

Dünya çapında giderek artan üretimde dijitalleşme (Endüstri 4.0), makinelerin iletişim kurmasını sağlamak amacıyla daha ileri çözümleri ve veri yakalamayı gerektirmektedir.

03

Sürdürülebilirlik politikalarına uymak için veri toplama çözümlerine yönelik talep – Daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek için BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SDG) bağlılık

04

COVID-19, iklim değişikliği gibi ilk defa yaşanan olaylarla başa çıkabilecek risk yönetimi çözümlerine yönelik artan talep – esneklik oluşturma ve daha az atık yaratma

05

Herkesin sağlığını korumak amacıyla daha güvenilir kimlik doğrulama ve sahtecilik denetimi

Dünyayı herkes için daha sürdürülebilir
ve iyi bir yer hâline getiriyoruz.

Gelecekte ürünlerimizin, şirketlerin Amaç 2-Açlığa Son ve Amaç 12-Sorumlu Üretim ve Tüketim gibi diğer sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz. Ancak bu, başka bir zamanın konusu. Şu anda pandemiye odaklanıyor, hayat korumak ve kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları web sitesini ziyaret edin.