Solutions
ARC <br />
Cloud

ARC
Cloud

ARC
Cloud

ARC Cloud, şirket içi güvenlikten taviz vermeden tedarik zinciri seviyesinde veri alışverişi sağlar.

ARC Cloud ARC Cloud

İlaç sektörüne yönelik sektörde öncü, esnek, erişilebilir ve ölçeklenebilir bir bulut sistemi oluşturur.

Esneklik, erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik son 10 yıldır bulut bilişim ile birlikte en sık kullanılan sözcükler hâline gelmiştir. Bulut, IT operasyonlarına geçiş ve dış kaynak kullanımında çok tercih edilen bir seçenek olsa da ilaç endüstrisi geçmişten günümüze kapalı sistem güvenliği ve bilgi işlem işlevinin doğrulanmasına odaklanarak geride kalmıştır. Bu odak noktası ve sistemi güçlü bir şekilde kontrol etme ihtiyacı, özellikle üretim operasyonları olmak üzere şirket içi sistemlerin çok sayıda uygulamada tercih edildiği anlamına gelmekteydi. Ancak devlet tarafından zorunlu hâle getirilen serileştirme sistemleri, tüm sistemde görünürlüğün artırılması için ilaç tedarik zincirindeki tarafların işbirliği yapmasını gerektirmiştir.

ÖZELLİKLER
Saha yönetimi

Saha yönetimi

Doğrudan bulut ortamından erişilebilir makine istatistikleri ve depo için lojistik ve sevkiyat kontrolü, esnek sipariş ve hat yönetimi gibi yeni özellikleri de içeren Seviye 3 işlevleri.

Ağ yönetimi

Ağ yönetimi

Seviye 4 ve 5 yönetimi; sahalarınızı, ERP’nizi, ürün bilgi alışverişinizi, iş ortaklarınızı, yasal raporlamanızı iş akışlarıyla birleştirir.
Merkezi bir seri numara havuzu ve ürün yönetimi sunar.

Süreç bilgisi merkezileştirmesi

Süreç bilgisi merkezileştirmesi

Bilgi tabanınızı, uyumluluk belgelerinizi, durum raporunuzu ve uyarılarınızı net bir küresel bakış. sunmak üzere birleştiren yardım ve referans merkezi.

Stratejik raporlama ve analiz

Stratejik raporlama ve analiz

Saha raporlaması, Genel Ekipman Verimliliği değerlendirmesi, en iyi uygulama hedeflerine göre kaynaklarınızın ölçümü.

Mobil cihazlara ve iş istasyonlarına bağlanabilme

Mobil cihazlara ve iş istasyonlarına bağlanabilme

Agregasyon cihazlarının, satış operasyonlarının ve müşteri odaklı uygulamaların doğrudan bulut ortamından yönetimi; tedarik zincirinde yer alan tesisten bağımsız operasyonların ve görünürlüğün son kullanıcıya kadar ulaşması.

Daha güvenli bir
geleceğe adım atın